Szkolenie dla bezrobotnych uważa się za udane, jeśli praktykant uzyska dostęp do pracy po okresie szkolenia. 10% poszukujących pracy uzyskuje dostęp do szkoleń w UE, a około 50% z nich ma dostęp do pracy. Szkolenie jest kluczowym rozwiązaniem, ale nie działa skutecznie. Firmy szkoleniowe muszą bliżej współpracować z przedsiębiorstwami, aby stworzyć z nimi trwałe partnerstwo. Firmy poszukują najlepszych stażystów, a z kolei firmy szkoleniowe powinny być chętne i zdolne do dostarczenia im tych, któzy są dla nich najbardziej odpowiedni. Konieczne jest jednak, aby firma szkoleniowa zaoferowała swoim stażystom najbardziej odpowiednią firmę, ktora umożliwi im rozwój kompetencji zdobywanych podczas szkolenia. Jeśli współpraca po obu stronach działa, szansa na zwiększenie zatrudnienia jest znacznie wyższa.
Projekt TCT (Tommorow Comes Today) ma na celu rozwiązanie tego problemu. Jego celem jest zbliżenie osób kończących szkolenia do rynku pracy, ułatwienie dostępu do szkoleń dla osób poszukujących pracy i zwiększenie ich zgodności z profilem poszukiwanych kandydatow, zaangażowanie większej liczby firm i nauczycieli podczas stażu w procesie oceny i rozwijanie partnerstwa między organizacjami szkoleniowymi i firmami.

TOMORROW COMES TODAY

Rozwój współpracy między pracodawcami a firmami szkoleniowymi

Partnerstwo

Projekt jest opracowywany i wdrażany przez firmy, które są doświadczonymi organizacjami szkoleniowymi we Francji, Holandii, Polsce i Słowacji.

Leno
3, rue de la Boucherie
31560 Nailloux
FRANCE


Tel. : +33 (0)5 62 16 98 58

www.leno.fr

L.D.N.R
Immeuble Buroparc 2
150 rue de la découverte
31670 Labège
FRANCE

Tel. : +33 (0)5 61 00 14 85

Endurance
Modemweg 37
3821 BS Amersfoort
THE NETHERLANDS


Tel. : +31 (0)33 450 83 33

www.endurance.nl

Orange Hill Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6/4,
30-012 Kraków
POLAND

biuro@orangehill.pl
Tel.: +48 12353 05 59

www.orangehill.pl

Teamwork for a better future
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

info@ozbuducnost.sk
Tél. : +421 (0)905 928 862

www.ozbuducnost.sk