Školenie pre nezamestnaných sa považuje za úspešné, ak účastník odbornej prípravy získa pracovné miesto po skončení školenia. V rámci EÚ 10% uchádzačov o zamestnanie má prístup k odbornej príprave a približne 50% získa pracovné miesto. Školenie je kľúčovým riešením, ale nie je efektívne. Školiace spoločnosti musia začať užšie spolupracovať so spoločnosťami, aby s nimi vytvorili udržateľné partnerstvo. Spoločnosti vyhľadávajú najlepších stážistov a vzdelávacie organizácie by mali poskytnúť im tých, ktorí sú pre nich najvhodnejší. Je však nevyhnutné, aby vzdelávacia organizácia ponúkla svojim stážistom najvhodnejšiu spoločnosť na precvičovanie zručností a vedomostí, ktoré sa učia aj počas školenia. Ak spolupráca na každej strane funguje, šanca na zvýšenie zamestnanosti je oveľa vyššia.
Cieľom projektu TCT (Tommorow Comes Today) je riešiť tento problém. Jeho cieľom je uľahčiť integráciu na trh práce uchádzačom o zamestnanie po absolvovaní odbornej prípravy, uľahčiť uchádzačom o zamestnanie prístup k odbornej príprave a presnejšie ich zaradiť do kurzov podľa ich profilu, zapojiť viac spoločností a tútorov počas praxe do procesu hodnotenia a rozvíjať partnerstvo medzi vzdelávacími organizáciami a spoločnosťami.

TOMORROW COMES TODAY

Rozvoj partnerstva medzivzdelávacími organizáciami a spoločnosťami

Partnerstvo

Projekt je vypracovaný a implementovaný spoločnosťami, ktoré sú skúsenými vzdelávacími organizáciami vo Francúzsku, Holandsku, Poľsku a na Slovensku.

Leno
3, rue de la Boucherie
31560 Nailloux
FRANCE


Tel. : +33 (0)5 62 16 98 58

www.leno.fr

L.D.N.R
Immeuble Buroparc 2
150 rue de la découverte
31670 Labège
FRANCE

Tel. : +33 (0)5 61 00 14 85

Endurance
Modemweg 37
3821 BS Amersfoort
THE NETHERLANDS


Tel. : +31 (0)33 450 83 33

www.endurance.nl

Orange Hill Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6/4,
30-012 Kraków
POLAND

biuro@orangehill.pl
Tel.: +48 12353 05 59

www.orangehill.pl

Teamwork for a better future
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

info@ozbuducnost.sk
Tél. : +421 (0)905 928 862

www.ozbuducnost.sk