Tomorrow
Comes Today.

01

Platforma

Bezplatný internetový nástroj pre vzdelávacie organizácie, ktoré poskytujú školenia pre uchádzačov o zamestnanie. Bude obsahovať priradenie k vhodnému tréningu a nábor, školenie a hodnotenia stáží, e-learning a databázy spoločností a stážistov.

LINK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (.pdf)

02

Projektová príručka

Komplexná online projektová príručka vrátane úplnej metodiky projektu.

STIAHNUŤ (.pdf)

03

Diseminácia

Zdieľajte

LINK STIAHNITE SI LETÁK